Vážení majitelia automobilov, Od 1.7.2019 poisťovňa Colonnade prestáva poskytovať havarijné poistenie na Slovensku. Z tohto dôvodu Carrivederci nebude môcť poskytovať poistenie automobilov počas doby prenájmu. Táto situácia nás veľmi mrzí a intenzívne pracujeme na získaní nového poistného partnera. Vieme však sprostredkovať celoročné havarijné poistenie, ktoré je špecializované na prenájom automobilov. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať a poskytneme Vám bližšie info.


Kto sme?


Sme spoločnosť, ktorá verí v budúcnosť zdieľanej ekonomiky a v spoluprácu v rámci komunity. Sme presvedčení o tom, že auto netreba iba vlastniť, ale využívať. Chceme podporiť ekologickejšie a efektívnejšie využívanie zdrojov na našej planéte. Vďaka Carrivederci bude na cestách a parkoviskách menej automobilov. Vytvorili sme marketplace, ktorý umožňuje vznik novej skupiny podnikateľov zarábajúcich na prenájme svojich automobilov.

Prečo by som si mal prenajať auto pomocou Carrivederci?


Pretože tým podporíte komunitné zdieľanie automobilov, teda rozumnejšie využívanie zdrojov našej planéty. Pretože ak najazdíte menej ako 10 000 km ročne, tak sa Vám finančne neoplatí vlastniť auto.

Pretože nie je dôležité auto vlastniť, ale využívať ho.

Pretože môžete mať vždy ideálne auto do mesta, na dovolenku, alebo na frajerinu.

Pretože náš business model umožňuje vytvoriť najširšiu ponuku automobilov na trhu. Vysoká konkurencia sa odrazí na kvalite služieb majiteľov aút a aj na Vašej peňaženke.

Ako si môžem prenajať auto na Carrivederci?


Jednoducho a rýchlo

1.   Bezplatne sa zaregistrujte.

2.   Zadajte si termín, kedy auto chcete a vyhľadajte dostupné vozidlo.

3.   Rezervujte si auto a počkajte na potvrdenie majiteľom.

4.   Stretnite sa – vezmite si kľúče a môžte jazdiť.

Aké sú podmienky pre prenájom auta od Carrivederci?


Ak chcete prenajať auto cez Carrivederci, musíte mať minimálne 18 rokov a mať platný vodičský preukaz, vydaný členským štátom EÚ alebo na Islande, v Lichtenštajnsku, v Nórsku alebo vo Švajčiarsku. Každý vodičský preukaz, ktorý nebol vydaný v jednej z týchto krajín, musí byť najprv individuálne posúdený spoločnosťou Carrivederci.

 

Aké sú moje povinnosti, keď som si prenajal auto cez Carrivederci?


1.   Musíte poskytnúť správne osobné údaje a ďalšie informácie, ktoré aplikácia vyžaduje.

2.   Prevezmite si svoje rezervované auto, prenajímateľ sa na vás spolieha. V opačnom prípade budeme nútení účtovať poplatky.

3.   Buďte presný a nemeškajte, keď si idete prevziať, či vrátiť auto.

4.   Vráťte auto čisté, všetky osobné veci si vezmite a odovzdajte auto s rovnaký množstvom paliva v nádrži ako pri prevzatí.

Môžem zrušiť rezerváciu?


Áno, môžete zrušiť rezererváciu Zrušenie rezervácie akceptujeme bezplatne v rámci 1 hodiny od rezervácie vozidla, alebo 7 dní pred začiatkom prenájmu.

V ostatných prípadoch zrušenia rezervácie má majiteľ nárok na odškodné podľa cenníka TU.

Ako prebieha proces odovzdania automobilu?


Auto treba odovzdať v čase a na mieste dohodnutom s majiteľom. Spoločne skontrolujete stav auta, či nie je poškodené. Zároveň si potvrdíte stav nádrže a tachometra.

Majiteľ by Vás mal oboznámiť s vozidlom, odovzdať papiere od auta a kľúče. Doklad o prenájme a dočasnú zelenú kartu dostanete na Váš email.

Auto si môžete aj odfotiť a fotky nahrať do aplikácie, aby ste mali dôkaz, že ste ho počas používania nepoškodili.

Písomne si navzájom skontrolujete a podpíšete owner checklist – odovzdávací protokol.

Podtvrdíte notifikáciu o uspešnom odovzdaní auta a užívajte ho.

Ako prebieha vrátenie automobilu?


Auto je potrebné vrátiť v čase a na mieste dohodnutom s majiteľom. Spoločne skontrolujete stav auta, či nedošlo ku poškodeniu. Zároveň si potvrdíte stav nádrže a tachometra.

Písomne si navzájom skontrolujete a podpíšete owner checklist.

Podtvrdíte notifikáciu o uspešnom vrátení auta.

Čo mám robiť, keď sa auto pokazí?


Kontaktujte prosím majiteľa a asistenčnú službu, ktorá vie zabezpečiť okamžitý servis v celej EÚ. Kontaktujte  Carrivederci, ak servis bude trvať dlhšie ako 2 hodiny a my Vám pomôžeme zabezpečiť si náhradný spôsob dopravy.

 

Môžem bez poplatku prejazdiť neobmedzené množstvo kilometrov?


Majiteľ si určuje maximálny počet kilometrov v cene denného prenájmu. Po prekročení povoleného denného limitu uvádza majiteľ auta cenu za amortizáciu uvedenú v kilometroch, napr.:

0,2 EUR centov za kilometer = 20 EUR na 100 kilometrov prejazdených navyše.

Môže sa v aute fajčiť?


V aute nie je fajčenie dovolené a vzťahuje sa na túto podmienku finančná pokuta. Majiteľ však  fajčenie v aute povoliť môže.

Prečo má Carrivederci sankcie pre majiteľov aj užívateľov aút?


Majiteľ je sankcionovaný napríklad v prípade nedoručenia auta zákazníkovi. Užívateľ je vtedy poškodený, pretože môže napríklad zmeškať dôležité stretnutie a musí si zabezpečiť iný spôsob dopravy. 

V prípade, že užívateľ sa naopak chová neseriózne voči majiteľovi a na poslednú chvíľu by zrušil rezerváciu, majiteľ by prišiel o peniaze, keďže auto neponúkal nikomu inému. 

Aj naše dobré meno môže byť ohrozené, ak by sa klient rozhodol nevyužiť služby Carrivederci v budúcnosti.

Za aký čas mi majiteľ potvrdí rezerváciu?


Majiteľ má maximálne 24 hodín na potvrdenie rezervácie. Auto je možné si rezervovať najneskôr 3 hodiny pred začiatkom prenájmu.

Rezervácia sa stáva záväznou v momente jej potvrdenia majiteľom.

Čo mám robiť, ak sa niečo stane?


Kontaktujte majiteľa a asistenčnú službu Ktorá funguje 24 hodín denne, každý deň v rámci celej EÚ. Zabezpečí odvoz poškodenáho auta a servis.

Ako sa určuje cena za prenájom?


Cenu za prenájom si určujete Vy ako majiteľ vozidla a podnikateľ na základe ponuky a dopytu na trhu, aby ste boli konkurencieschopný a Vaše auto zarábalo čo najviac. Prípadne môžete cenu konzultovať s naším sales support tímom.

Kto platí pokuty?


Pokuty platí osoba, ktorá používala auto v čase vzniku pokuty. Najjednoduchšie zaplatenie pokuty je také, že užívateľ zaplatí pokutu majiteľovi auta. Majiteľ auta dorieši zvyšok. Ak by užívateľ nebol ochotný zaplatiť pokutu, kontaktujte políciu, aby sa obrátili na Carrivederci. My totiž disponujeme všetkými potrebnými informáciami o šoférovi.

Koľko je Vaša provízia?


Naša provízia z každého prenájmu je 20% z ceny prenájmu. Príjmy z provízie využívame na skvalitňovanie našich služieb pre Vás a na investovanie do budúcej expanzie.

20 % z prenájmu predstavuje naša provízia

5 % z ceny prenájmu predstavujú administratívne a transakčné poplatky

10% z prenájmu je určených na ochranu vášho auta - poistenie

65% z ceny prenájmu je určených pre Vás

Užívateľom ktorí sú mladší ako 25 rokov bude automaticky navýšená cena prenájmu o 5%. Dôvodom je vyššia cena poistenia.

Ako sa zdaňuje príjem z prenájmu?


Príjmy z prenájmu automobilov predstavujú štandardné príjmy z podnikateľskej činnosti. Každý občan, ktorý nepodniká, môže mať príjem do 500 EUR ročne, ktorý je oslobodený od dane.

Prenájom auta je prenájom hnuteľnej veci.

Prenajímať môže živnostník aj právnická osoba.

Odporúčame poradiť sa s Vašim účtovníkom.

Ako funguje platenie?


Carrivederci pri akceptovaní prenájmu zo strany majiteľa aj užívateľa sťahuje užívateľovi platbu a automaticky, dočasne zálohu za auto. Záloha je určená na neočakávané výdavky, ktoré vzniknú pri prenájme. Napríklad ak vznikne na aute škoda alebo by bolo auto vrátené oneskorene.

Kto platí za palivo?


Za palivo platí užívateľ. V prípade prekročenia limitu povolených kilometrov si majiteľ určuje cenu za každy prejazdený kilometer navyše.

Napr. 0,2 EUR za kilometer = 20 EUR na 100 kilometrov prejazdených navyše.

Čo mám robiť, ak užívateľ mešká pri vrátení?


Užívateľ môže vrátiť auto v poslednom dni prenájmu v tolerancii 24 + 2 hodiny. Užívateľ s majiteľom si však musia dohodnúť konkrétne miesto a čas vrátenia vozidla.

Užívateľ môže meškať menej ako 30 minút. V opačnom prípade má majiteľ nárok na odškodné podľa cenníka pokút TU. Ak užívateľ mešká dlhšiu dobu a neviete sa s ním spojiť, kontaktujte prosím náš support team.

Môže užívateľ platiť v hotovosti?


Nemôže, pretože všetky platby prebiehajú v aplikácii bezhotovostne. V prípade, že užívateľ alebo majiteľ zaplatia za akúkoľvek službu v hotovosti, Carrivederci nepreberá zodpovednosť za prípadné následky.

 1. príklad: Užívateľ s majiteľom sa dohodnú, že prenájom auta bude trvať 36 hodín. Prenájom auta v rámci systému Carrivederci je umožnený na dobu 24h + 2h, alebo 48h + 2h. Ak sa užívateľ s majiteľom dohodnú na prenájme 24+2 a zvyšok chce užívateľ doplatiť v hotovosti, na auto prestáva platiť poistenie a asistenčné služby.
 2. príklad: Užívateľ dostane pokutu počas jazdy, ktorá nie je zaznamenaná v aplikácii. Carrivederi nemá dôkaz o prenájme v čase vzniku pokuty, ktorý by poskytla polícii. Majiteľ auta bude musieť zaplatiť pokutu zo svojho vačku 

 

 

  

Čo mám robiť, ak užívateľ dostane pokutu?


Užívateľ je povinný ohlásiť pokutu majiteľovi. Ak tak neurobí a majiteľovi príde pokuta, Carrivederci vie vystopovať užívateľa, ktorý si v čase dopravného priestupku auto prenajímal a môže pomôcť majiteľovi od užívateľa pokutu vymáhať. Napríklad poskytnutie informácií pre políciu.

 

Aké sú legálne spôsoby dokladovania príjmu od Carrivederci?


Cez Carrivederci môžete prenajímať auto ako podnikateľ aj ako nepodnikateľ.

Napríklad keď ste zamestnanec a nemôžete podnikať, je možné aj napriek tomu prenajímať auto cez Carrivederci.

Musíte si však urobiť daňové priznanie a príjmy z prenájmu auta zaúčtujete do položky - iné príjmy. 

Môžete zároveň prenajímať auto ako živnostník/s.r.o.

Každá situácia je špecifická a preto Vám odporúčame poradiť sa s Vašim účtovníkom. 

Ako funguje poistenie?


V spolupráci s poisťovňou Colonnade sme vytvorili krátkodobé havarijné poistenie určené na peer to peer carsharing, ktoré je jedinečné na Slovensku

Každý automobil je počas doby trvania prenájmu automaticky poistený do výšky 30 000 EUR pre prípady krádeže, alebo havárie. Poistenie je zahrnuté v cene prenájmu.

Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú na geografickom území Európy, s výnimkou územia štátov bývalého ZSSR, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie. Súčasťou poistenia je aj NON-STOP asistenčná služba.

Upozornenie: Na prenajímanie vozidla je potrebné mať špeciálne poistenie. Obyčajné havarijné poistenie je v prípade prenájmu neplatné!

Ukradli mi auto, čo mám robiť?


 • Volajte bezodkladne políciu
 • V prípade, že vám bolo odcudzené vozidlo v zahraničí volajte asistenčnú službu +421 2 444 53097, ktorá Vám zabezpečí v prípade potreby nocľah, prepravu osôb na Slovensko ai.
 • Bez zbytočného odkladu písomne informujte poisťovňu o vzniku škodovej udalosti a poskytnite Vaše kontaktné údaje (telefónne číslo, resp. e-mailovú adresu).
 • V prípade iných otázok, kontaktujte prosím Carrivederci

Auto je v zahraničí a vznikla poistná udalosť (porucha, havária). Čo mám robiť?


 • Vždy volajte políciu.
 • V prípade, že je vozidlo nepojazdné volajte asistenčnú službu +421 2 444 53097, ktorá Vám zabezpečí odtiahnutie nepojazdného vozidla, nocľah ai.
 • Ak by nehodu polícia odmietla vyšetrovať, vyplňte správu o nehode spoločne s druhým účastníkom nehody
 • Protokol o dopravnej nehode podpíšte v prípade, že mu rozumiete a súhlasíte s ním. V opačnom prípade uveďte v slovenčine svoje vyjadrenie k dopravnej nehode.
 • Poznačte si mená, evidenčné čísla motorových vozidiel a ďalšie identifikačné údaje účastníkov dopravnej nehody a v ktorej poisťovni má vinník dopravnej nehody uzavreté zákonné, resp. zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.
 • Pred uskutočnením opravy (aj provizórnej) alebo dopravy nepojazdného vozidla na územie Slovenskej republiky vyžiadajte telefonicky alebo e-mailom stanovisko poisťovne ohľadne ďalšieho postupu.
 • V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte poisťovňu na telefónnych číslach +421 55 6826 120, +421 2 57102869.
 • V prípade iných otázok, kontaktujte prosím Carrivederci

Auto je na Slovensku a vznikla poistná udalosť (havária, porucha)


 • Volajte bezodkladne políciu, ak vašu škodu šetrila polícia, uveďte, ktorý útvar, prípadne doložte kópiu policajného záznamu.
 • V prípade, že je vozidlo nepojazdné volajte asistenčnú službu +421 2 444 53097, ktorá Vám zabezpečí odtiahnutie nepojazdného vozidla, nocľah ai.
 • V prípade, že sa jedná o škodovú udalosť, vyplňte správu o nehode spoločne s druhým účastníkom nehody (tlačivo „Správa o nehode“) .
 • Poznačte si identifikačné údaje účastníkov nehody a EVČ ich vozidiel, prípadne svedkov.
 • Bez zbytočného odkladu písomne informujte poisťovňu o vzniku poistnej udalosti a poskytnite Vaše kontaktné údaje (telefónne číslo, resp. e-mailovú adresu).
 • Pred vykonaním prvej obhliadky sa nesmie na poškodenom vozidle meniť stav spôsobený poistnou udalosťou s výnimkou nutných bezpečnostných, hygienických alebo iných závažných dôvodov.
 • Likvidátor poistných udalostí Vás kontaktuje za účelom vykonania obhliadky motorového vozidla. Po vyhotovení zápisu o poškodení motorového vozidla poistený predloží kópiu tohto zápisu opravovni, ktorá bude poškodené vozidlo opravovať.
 • V prípade iných otázok, kontaktujte prosím Carrivederci