Ako to funguje

Ako si môžem prenajať auto na Carrivederci?
1. Bezplatne sa zaregistrujte
2. Zadajte si termín, kedy auto chcete
3. Nájdite si ideálne auto
4. Rezervujte si auto a počkajte na potvrdenie majiteľom
5. Stretnite sa
6. Obhliadnite a odfoťte auto a nahrajte fotky do aplikácie
7. Preukážte sa vodičákom, vezmite si kľúče a môžete jazdiť
8. Cestujte a zabávajte sa
9. Vráťte auto s plnou nádržou,
10. Odovzdajte majiteľovi kľúče, podajte si ruku a začnite plánovať ďaľšie dobrodružstvo

 

Ako môžem zdieľať auto na Carrivederci?
1. Bezplatne si zaregistrujte auto, stručne ho popíšte a odfoťte. Nastavte si dostupnosť auta v kalendári
2. Reagujte na dopyty a potvrďte rezerváciu čo najskôr. Ak máte akékoľvek otázky ohľadne prenájmu na užívateľa, pýtajte sa
3. Stretnite sa s užívateľom,
3.1 skontrolujte vodičský a občiansky preukaz,
3.2 objem paliva v nádrži (dojazd)
3.3 počet kilometrov odfoťte auto a nahrajte fotky do aplikácie
3.4 odovzdajte kľúče
4. nechajte vášho hosťa užívať si dobrodružstvo
5. Pokojne oddychujte, pretože vaše auto je poistené a má zabezpečenú aj asistenčnú službu a zarábajte peniaze
6. Stretnite sa s Vašim hosťom, skontrolujte, že či je auto v poriadku a pripravte dostupnosť auta na ďalší nájom